Sinu ostukorvis ei ole tooteid

Proovi

LOOSIMISE "KOOSTA JÕULUSOOVIDE NIMEKIRI" REEGLID

1. KORRALDAJA

1.1. Loosimise "KOOSTA JÕULUSOOVIDE NIMEKIRI" (edaspidi - Kampaania) korraldaja on Studio Moderna OÜ, (edaspidi - Korraldaja), registrikood 10924857; asukoht: Teaduspargi 8, Tallinn, Eesti; klienditeenindus@studio-moderna.com. Kampaania " KOOSTA JÕULUSOOVIDE NIMEKIRI" läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites (edaspidi - Reeglid).

2. KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED

2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes on Facebooki vahendusel osalenud "KOOSTA JÕULUSOOVIDE NIMEKIRI" mängus ajavahemikus 1.-19. detsember 2022, mis on korraldatud Studio Moderna OÜ poolt.

2.2. Kampaanias ei tohi osaleda Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed. Pereliikmed on abikaasad, lapsed, adopteeritud lapsed, vennad, õed ja vanemad.

3. KAMPAANIA OSALEMISE TINGIMUSED JA AUHINNAD

3.1. Kampaanias osalevad kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, kes on täitnud Studio Moderna OÜ auhinnamängu ankeedi (edaspidi: osavõtuankeet) märkides ära oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri, meiliaadressi ja asjaolu, et ta nõustub auhinnamängu tingimustega.

3.2. "KOOSTA JÕULUSOOVIDE NIMEKIRI" loosimängu osavõtuankeet on osalejatele nähtav elektrooniliselt www.Facebook.com lehel.

3.3. Osaleja peab osavõtuankeedis tegema nelja tootevaliku seast ühe valiku, mis ta soovib endale jõulukingiks võita (edaspidi: toode).

3.4. Andmeid osavõtu kohta säilitatakse Studio Moderna OÜ sisemises andmebaasis. Kõik osavõtuankeedid registreeritakse.

3.5. Kampaania auhinna võitjad (4 inimest) valitakse loosi teel.

3.6. Üks isik võib osaleda auhinnamängus piiramatu arv kordi, kuid ainult oma profiili alt. Kui tekib kahtlus, et üks ja sama isik on osalenud auhinnaloosis, kasutades mitut Facebooki profiili, jätab korraldaja endale õiguse diskvalifitseerida see isik auhinnaloosist.

3.7. Teavet ja isikuandmeid, mida kampaaniast osavõtjad esitavad seoses kampaanias osalemisega, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigus-aktidele ja isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide nõuetele.

3.8. Kampaanias osalemisega kinnitavad kampaaniast osavõtjad, et nad nõustuvad antud reeglitega ning, et kampaania korraldajad ja nende volitatud isikud võivad töödelda, säilitada ja kasutada nende andmeid võitja kindlaks määramiseks ja avaldamiseks veebisaidil www.topshop.ee ja www.dormeo.ee, OÜ Studio Moderna raamatupidamiskirjetes, sotsiaalmeedias ja kauplustes auhindade väljaandmise eesmärgil. Andmete töötlemise eesmärk on loosimisel võitja kindlaks määramine ja auhinna väljaandmine.

3.9. Võitjate nimed avaldatakse veebisaidil www.topshop.ee hiljemalt 20.12.2022 kuupäeval.

3.10. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama enda isikut tõendava dokumendi (passi, juhiloa või isikutunnistuse). Isiku võib tuvastada ka videokõne vahendusel.

3.11. Kui võitja ei saa esitada nendes reeglites kirjeldatud dokumente, mis tõendavad tema isikut, või ei lange neis dokumentides olev info kokku kampaania ajal registreeritud infoga, siis ei saa auhinda välja anda.

3.12. Kui auhinna omanik ei ole täisealine, siis võib auhinna kätte saada tema seaduslik esindaja, esitades võitja isikut tõendavad dokumendid ja enda dokumendid (passi, juhiloa või isikutunnistuse).

3.13. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole nendes reeglites kirjeldatud, näiteks transpordikulusid või telefonikõnedega seotud kulusid jms, võitjale ei hüvitata.

3.14. Kampaania auhind väljastatakse võitjale kokkuleppeliselt posti teel. Auhind loetakse üle antuks ja vastu võetuks peale võitja poolset kirjalikku kinnitamist, et ta on auhinna kätte saanud.

3.15. Kui võitjaga ei ole 30.detsembriks 2022 kontakti saadud (proovitakse 3 korda erinevate sidevahendite kaudu), siis kaotab võitja oma võitjastaatuse ja auhind läheb ilma igasuguse kompensatsioonita uuele loosimisele 31.12.2022.

3.16. Auhinda ei ole võimalik vahetada teise auhinna vastu ega rahaliselt välja võtta. Auhinda ei saa üle anda kolmandale isikule. Kui võitja auhinnaga ei nõustu, siis auhinda välja ei anta.

3.17. Auhinnamängu võitjad loositakse osalejate hulgast, kes auhinnamängu toimumise jooksul vastavad eespool kirjeldatud tingimustele.

3.18. Kui korraldajal on alust arvata, et sama isik/osaleja osales auhinnamängus rohkema kui ühe Facebooki profiili kaudu, siis on korraldajal õigus see osaleja auhinnamängust kõrvaldada.

3.19. Kõikide osalejate hulgast valitakse NELI võitjat, kellel on õigus saada allpool kirjeldatud auhind.

3.20. Kampaania auhind on ÜKS toode, mille võitja valis osavõtuankeedis olevatest valikutest (kokku 4 valikut).
Osavõtuankeedis on võimalik valida järgmise 4 auhinna vahel:  
* Digitaalne kaal Wellneo
* Pleed ja padi Warm Hug 2022 Dormeo (värv: punane; mõõdud: 130x190 cm; stiil: mustriga;)
* Emotion öökulli perekond Dormeo (valik: ema)
* Praepann Stone Legend Black Delimano (suurus: 28 cm)

3.21. Võitjal on õigus saada ainult üks (1) toode.

3.22. Kampaania Auhinna loosimine toimub 1 (üks) kord - kuupäeval 20.12.2022.

4. KAMPAANIA PERIOOD

4.1. Kampaania kestab perioodil 1.12.2022-19.12.2022.

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.2. Muudes küsimustes, mis ei ole antud Reeglites käsitletud, jätab Korraldaja endale õiguse ühepoolselt otsustada vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

5.3. Kampaania osaleja nõustub auhinna võidu puhul, 6 kuu jooksul pärast Kampaania lõppu, oma nime ja perekonnanime avalikustamisega, selle eest kompensatsiooni nõudmata.

5.4. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega on võimalik esitada kirjalikult kuni 20.12.2022 Kampaania Korraldajale aadressil klienditeenindus@studio-moderna.com

5.5. Korraldaja tasub kõik auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud.

5.6. Lisainfot Kampaania kohta saab telefonil 658 0066.