Sinu ostukorvis ei ole tooteid

Proovi

Kampaania «Osta Dormeo toode ja saa raha tagasi!» reeglid

 1. Kampaania «Osta Dormeo toode ja saa raha tagasi!» on tarbijamäng, edaspidi: kampaania, mis toimub 16. juuli 2018 kuni 22. juuli 2018, mille korraldajaks on OÜ STUDIO MODERNA EESTI (reg. nr:  10924857, Teaduspargi 8, Tallinn, +372 6 511 075, klienditeenindus@studio-moderna.com, edaspidi: kampaania korraldaja;
 2. Kampaania auhinnaks on kogu poes ja internetis sooritatud ostu eest ostusumma tagasi saamine;
 3. Kampaanias osalevad kõik kampaania perioodi jooksul sooritatud ostud Top Shopi ja Dormeo kauplustes üle kogu Eesti, veebipoed ja kaugteel tehtud ostud, samuti laieneb see ostudele, mis on tehtud distantsilt, tellides telefoni teel, tingimusel, et sooritatud ostu nimekirjas on üks Dormeo toode.
 4. 24. juulil avaldatakse loosimistulemused, mis loositakse välja tarkvaralise juhuslike arvude generaatori abil. 5 klienti, kelle ostukorvis oli vähemalt üks Dormeo toode, saavad oma osturaha tagasi.
 5. Kampaaniast osavõtmiseks on vajalik sooritada Dormeo toote ost alates 16. juulist 2018 kuni 22. juuli 2018, ükskõik millises reeglite punktis 3 kirjeldatud ostukohas.  Alles tuleb hoida saateleht või tšekk, mille te saate kauba eest täiel määral tasudes – see on teie tõend kampaanias osalemise kohta,v.a järelmaksuga tooted.
  • Andmeid ostu või tellimuse kohta säilitatakse OÜ Studio Moderna sisemises andmebaasis. Kõik ostud ja tellimused registreeritakse kordumatu identifitseerimiskoodiga. Ostu või tellimuse tegemisel tuleb kampaaniast osavõtu registreerimiseks esitada oma isikuandmed – ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber. Pärast elektrooniliselt, telefoni teel või kaupluses andmete esitamist registreeritakse ostja ost või tellimus automaatselt kampaanias  osalema;
  • Kui kampaania loosimisel võidab osavõtja, kes on küll tellinud, aga ei ole ostu eest loosimise toimumise hetkel veel täies ulatuses tasunud, siis antakse auhind osavõtjale kätte alles pärast tellimuse eest 100 (saja) %-list tasumist. Võitjat teavitatakse võidust ja viisist, kuidas saadud auhind kätte saada, v. a liisingulepingu sõlmijad;
 6. Kampaanias võivad osaleda kõik ostu sooritanud kliendid. Ost peab olema sooritatud ükskõik millisest Top Shopi/Dormeo tele- või veebipoest või siis jaemüügikohtadest (samuti laieneb see ostudele, mis on tehtud distantsilt, tellides telefoni teel); kõikide osalejate vahel loositakse 19.07 -22.07.2018 välja tehtud ostu eest raha tagasi;
 7. Kampaanias võib osaleda iga täisealine Eesti Vabariigi elanik;
 8. Kampaaniast «Osta Dormeo toode ja saa raha tagasi!» ei saa osa võtta OÜ STUDIO MODERNA ega Top Shopi/Dormeo kaupluste töötajad ja nende pereliikmed (abikaasad, lapsed, lapselapsed, vennad, õed, vanemad, vanaisad ja vanaemad). Kui selgub, et kampaaniast on osa võtnud nimetatud ettevõtete töötaja või tema pereliige ning ta on osutunud võitjaks, siis talle auhinda ei väljastata;
 9. Üks kampaaniast osavõtja võib teha piiramatul arvul korral mitu ostu eri kviitungi või tšeki numbritega;
 10. Teavet ja isikuandmeid, mida kampaaniast osavõtjad esitavad seoses kampaanias osalemisega, kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele ja isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide nõuetele;
 11. Kampaanias osalemisega kinnitavad kampaaniast osavõtjad, et nad nõustuvad antud reeglitega ning et kampaania korraldajad ja nende volitatud isikud võivad töödelda, säilitada ja kasutada nende andmeid võitjate kindlaks määramiseks ja nende avaldamiseks veebisaidil www.dormeo.ee, OÜ Studio Moderna raamatupidamiskirjetes, sotsiaalmeedias ja kauplustes auhindade väljaandmise eesmärgil. Andmete töötlemise eesmärk on loosimisel võitja kindlaks määramine ja auhinna väljaandmine;
 12. Võitjate nimed avaldatakse veebisaidil www.dormeo.ee hiljemalt loosimise kuupäevale järgneval kalendripäeval. Võitjate täielik nimekiri avaldatakse veebisaidil www.dormeo.ee hiljemalt 24. juuli 2018 kella 23:59-ks;
 13. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama enda isikut tõendava dokumendi (passi, juhiloa või isikutunnistuse), ostutšeki koopia või pildi ja oma pangakonto numbri.
 14. Kui võitja ei saa esitada nendes reeglites kirjeldatud dokumente, mis tõendavad tema isikut, või ei lange neis dokumentides olev info kokku kampaania ajal registreeritud infoga, mis võitis, siis ei saa auhinda välja anda;
 15. Kui auhinna omanik ei ole täisealine, siis võib auhinna kätte saada tema seaduslik esindaja, esitades võitja isikut tõendavad dokumendid ja enda dokumendid (passi, juhiloa või isikutunnistuse);
 16. Võitjad võivad oma auhinna kätte saada kuni 31. juuli 2018. Pärast 31. juuli 2018 auhindu enam välja ei anta;
  1. Kui võitjad ei ole 31. juuli 2018 ilmunud auhinda kätte saama, siis kaotavad võitjad oma võitjastaatuse ja auhinnad lähevad ilma igasuguse kompensatsioonita tootja omandisse;
 17. Auhindu ei saa vahetada välja teise auhinna vastu;
 18. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole nendes reeglites kirjeldatud, näiteks transpordikulusid või telefonikõnedega seotud kulusid, võitjale ei hüvitata;
 19. Auhinna kättesaamine lepitakse kokku iga auhinnavõitjaga eraldi telefoni või e-kirja teel.