Sinu ostukorvis ei ole tooteid

Proovi

Toote tagastamine 2-aastase pretentsiooni esitamise tähtaja jooksul.

Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest, kui võib eeldada, et tegemist on tootmisveaga.Tootmisvea olemasolu selgitab välja ekspertiis. Ekspertiisi ei teostata toodetel, mis on määrdunud, pole kasutatud sihtotstarbe päraselt või kliendi poolt hooldamata.
Müüja vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:
• esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub müüjal.
• pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest tuleb tarbijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte tarbija enda valest kasutamisest tingitud defektiga.
Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument ja pöördu viivitamatult müüja poole. Tee seda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest.
Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada.

Garantii laieneb:
• tootjapoolsete defektide/praagi ilmnemise korral. Garantiiperioodi jooksul vahetatakse kõik defektsed osad tasuta.
• eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud eesmärgil koduses majapidamises (mitte tööstuslikul otstarbel).
• toote sihtotstarbelisel kasutamisel vastavalt kasutusjuhendile.

Garantii ei laiene:
• paigaldamis-, kasutusjuhendi rikkumisel.
• Kui tooted on remonditud mujal kui Studio Modernas – mitte pädeva isiku poolt, kui antud remont põhjustas toote riknemist
• Kui toote algset konstruktsiooni on omavoliliselt muudetud.
• Kahjule või veale, mille on põhjustanud välistingimused (tulekahju, äike jms)
• Toote kasutamisel tööstuslikul otstarbel või selleks mitte ettenähtud eesmärgil.
• Mehhaaniliste defektide puhul (kriimustused, praod jne)

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Veebipõhiste vaidluste lahendamiseks on kliendil võimalik esitada kaebus Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendaval platvormil. Platvorm on leitav lingilt 
Lisainfo ja abi saamiseks pöörduge meie klienditugiosakonda: 658 0066, klienditeenindus@studio-moderna.com
Tellijal on õigus lepingust tekkivate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole. Kaebuse esitamise tingimustega saab tutuvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija(Tellija) ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi. Avalduse läbivaatamine ja tarbijavaidluse menetlus on tasuta. Tarbijavaidluste komisjoni aadress on Pronksi 12, 10117 Tallinn.